Vad är SEO?

Vad är SEO?

Fakta SEO

SEO står för ”Search Engine Optimization”, vilket på svenska översätts till sökmotoroptimering. Det handlar om processen att förbättra en webbplats eller en webbsidas synlighet i sökresultaten på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Målet med SEO är att öka webbplatsens organiska, eller icke-betalda, trafik genom att förbättra dess rangordning för relevanta söktermer.

Detta uppnås genom en rad olika metoder och tekniker, inklusive optimering av webbplatsens innehåll, användning av relevanta söktermer, förbättring av webbplatsens laddningstid, skapande av högkvalitativa inkommande länkar och mycket mer. Genom att följa bästa praxis för SEO kan en webbplats få bättre placeringar i sökresultaten, vilket kan leda till ökad trafik och potentiellt fler konverteringar eller försäljningar.

Varför ska företag satsa på SEO?

 1. Ökad synlighet och trafik: En av de främsta fördelarna med SEO är att det kan öka en webbplats synlighet i sökresultaten. När en webbplats rankar högre på sökmotorer som Google får den mer exponering och kan locka till sig mer trafik.
 2. Kostnadseffektivt: SEO är en långsiktig investering som kan ge hållbara resultat. Jämfört med andra marknadsföringsmetoder kan SEO ofta vara mer kostnadseffektivt på lång sikt, särskilt när man jämför med betald annonsering.
 3. Hög kvalitets trafik: Besökare som kommer från organiska sökresultat är oftast mer kvalificerade och intresserade av företagets produkter eller tjänster. Detta kan leda till högre konverteringsrater och en bättre ROI (Return On Investment).
 4. Bygger företagets trovärdighet och auktoritet: En webbplats som rankar högt i sökresultaten uppfattas oftast som mer auktoritativ och pålitlig av användare. Detta kan stärka företagets varumärke och trovärdighet.
 5. Långsiktiga resultat: Även om det kan ta tid att se resultaten av SEO-ansträngningar, är de resultat som uppnås oftast mer långvariga än de som uppnås genom betald annonsering. En gång etablerad kan en webbplats behålla sina höga placeringar med kontinuerlig underhåll.
 6. Anpassning till förändrade beteenden: Med den ökande användningen av mobila enheter och röstassistentsteknologier blir sökbeteenden allt mer komplexa. Genom att satsa på SEO kan företag anpassa sig till dessa förändringar och nå ut till sina målgrupper oavsett hur de söker information.
 7. Konkurrensfördel: I många branscher är konkurrensen hård. Genom att ha en väl optimerad webbplats kan företag skilja sig från sina konkurrenter och vinna marknadsandelar.

Sammanfattningsvis kan en effektiv SEO-strategi hjälpa företag att öka sin synlighet, attrahera kvalificerad trafik, bygga företagets varumärke och uppnå långsiktiga affärsresultat. Det är en investering som kan ge avkastning på både kort och lång sikt. Men det behöver inte kosta skjortan. Vi erbjuder SEO till bra priser jämfört med våra konkurrenter.

Vilka 3 faktorer är de viktigaste inom SEO?

Att peka ut de absolut viktigaste faktorerna inom SEO kan vara utmanande eftersom det finns många faktorer som spelar en roll och betydelsen kan variera beroende på specifika omständigheter och mål. Men generellt sett kan man säga att de tre viktigaste faktorerna för SEO är:

 1. Innehåll av hög kvalitet:

  • Innehållet på en webbplats är avgörande för SEO. Det bör vara relevant, värdefullt och engagerande för användarna.
  • Google och andra sökmotorer prioriterar innehåll som svarar på användarnas frågor och behov.
  • Nytt, uppdaterat och unikt innehåll kan hjälpa till att förbättra en webbplats rangordning i sökresultaten.

 2. Bakåtlänkar (Inkommande länkar):

  • Kvaliteten och kvantiteten på inkommande länkar till en webbplats är en annan viktig faktor för SEO.
  • Inkommande länkar fungerar som röster för en webbplats och kan bidra till att bygga auktoritet och trovärdighet.
  • Det är dock viktigt att notera att det är kvaliteten på dessa länkar som är viktigast. Länkar från betrodda, relevanta och auktoritativa webbplatser har större värde än länkar från mindre kända eller orelaterade webbplatser.

 3. Teknisk SEO:

  • Tekniska aspekter av en webbplats påverkar också dess SEO-prestanda. Detta inkluderar saker som webbplatsens laddningstid, mobilanpassning, URL-struktur, meta-tags, sitemaps och användning av HTTPS.
  • En väldesignad, snabb och användarvänlig webbplats kan bidra till att förbättra användarupplevelsen och öka chanserna att ranka högre i sökresultaten.
  • Sökmotorer som Google prioriterar webbplatser som är tekniskt väl optimerade eftersom de vill leverera de bästa möjliga resultaten till sina användare.

Det är viktigt att komma ihåg att SEO är en komplex disciplin och att dessa tre faktorer inte är de enda som spelar en roll. Andra viktiga aspekter inkluderar användarupplevelse, lokala SEO-faktorer, sociala signaler och mycket mer. En holistisk SEO-strategi som tar hänsyn till alla dessa faktorer kommer att vara mest effektiv i det långa loppet.

Fler saker att tänka på när det gäller att lyckas med SEO

Förutom innehåll av hög kvalitet, bakåtlänkar och teknisk SEO finns det flera andra faktorer som är viktiga att beakta för att förbättra din webbplats rankning i sökmotorresultaten. Här är några punkter att tänka på:

 1. Mobilanpassning: Se till att din webbplats är responsiv och fungerar bra på mobila enheter. Google använder mobilförst-indexering, vilket innebär att de prioriterar mobilversionen av din webbplats vid ranking.
 2. Användarupplevelse (UX): En bra användarupplevelse är viktig för både besökare och sökmotorer. Detta inkluderar snabba laddningstider, enkel navigering och lättförståelig design.
 3. Nyckelordsoptimering: Använd relevanta nyckelord på rätt ställen, som i titlar, rubriker, meta-beskrivningar och i innehållet på din webbplats. Men undvik överoptimering och keyword stuffing, vilket kan straffa din webbplats.
 4. Lokal SEO: Om din verksamhet har en fysisk närvaro är det viktigt att optimera din webbplats för lokal sökning. Detta kan inkludera att skapa en Google My Business-listning, få recensioner och använda lokala nyckelord.
 5. Sociala signaler: Även om det är en debatt om huruvida sociala signaler direkt påverkar rankningen, kan de fortfarande indirekt bidra till ökad synlighet och trafik till din webbplats.
 6. Kvalitetsinnehåll: Utöver högkvalitativt innehåll, se till att det är unikt, relevant och löser besökarens problem eller behov. Regelbunden uppdatering av innehåll kan också bidra till att hålla din webbplats relevant och aktuell.
 7. URL-struktur: Använd sökmotorvänliga URL:er som är korta, beskrivande och innehåller relevanta nyckelord. Undvik kryptiska URL:er med många parametrar.
 8. Metadata: Optimering av titlar, meta-beskrivningar och header-tags (H1, H2, etc.) är viktigt för att sökmotorer ska förstå och indexera ditt innehåll korrekt.
 9. Säkerhet: Säkerhetscertifikatet (SSL) är inte bara viktigt för säkerheten utan kan också påverka din rankning. Se till att din webbplats använder HTTPS.
 10. Länkar internt: Använd intern länkning för att guida besökare till relevant innehåll på din webbplats och för att sprida ”link juice” internt.

Genom att fokusera på dessa områden kan du förbättra din webbplats SEO och öka dess synlighet i sökmotorerna.

Kom ihåg att SEO är en långsiktig strategi och kräver kontinuerlig uppmärksamhet och uppdatering.

Vad är INTE viktigt för SEO?

SEO är en långsiktig satsning. Vi ser till att ni får allt ni behöver för att ert företag ska ranka så högt som möjligt. Varför inte börja idag?