Integritetspolicy för SAMconsulting

1. Inledning Denna integritetspolicy beskriver hur SAMconsulting samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter som vi får från våra användare och kunder.

2. Insamlade uppgifter Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som användare frivilligt tillhandahåller oss genom våra webbplatser, tjänster eller kommunikation med oss.

3. Användning av uppgifter Personuppgifter används för att kommunicera med användare, leverera tjänster, behandla beställningar och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan också använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, om användaren har gett sitt samtycke.

4. Delning av uppgifter Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan användarens samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att utföra tjänster å användarens vägnar.

5. Lagring av uppgifter Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy eller enligt lag.

6. Säkerhet Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring.

7. Användarens rättigheter Användare har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av sina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om denna integritetspolicy.

8. Ändringar i policyn Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.

9. Kontakta oss Om du har frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på mattias@samonsulting.se eller 070-322 72 77.